Významné zakázky

Významné zakázky v roce 2016

 • Celoroční údržba LC strojovna v Elektrárně Dětmarovice
 • Celoroční údržba LC vodní hospodářství v Elektrárně Dětmarovice
 • Generální oprava mlýnu č.2 POLYSIUS pro CEMEX Dětmarovice
 • Výroba trubkového výměníku pro NIARA s.r.o. Ostrava
 • Výměna jeřábových drážek u zařízení DENOX v Elektrárně Dětmarovice
 • Servisní smlouva na údržbu LC kotelna a odsíření v EDĚ pro ČEZ ES
 • Generální oprava mlecí linky 31 a 43 v Elektrárně Dětmarovice
 • Montáž potrubních rozvodů SNCR v Teplárně Karviná pro AmpluServis Ostrava
 • Generální opravy 14 ks drtičů strusky v Elektrárně Dětmarovice pro ČEZ ES
 • Výroba a montáž OK pro K14 v ArcelorMittal Ostrava
 • Výměna trubek dna spalovací komory K12 v Teplárně Olomouc, Veolia Energie ČR
 • Generální opravy mlecích linek 22, 33, 41, 31 v Elektrárně Dětmarovice
 • Montáž nového uložení potrubí páry v Elektrárně Ledvice pro JINPO Plus Ostrava
 • Výměna ucpávek Chesterton na TG5 - Teplárna Olomouc, VEOLIA Energie ČR
 • Servis a oprava uhelných dopravníků fluidního kotle K5 v Teplárně Olomouc
 • Výměna potrubí teplé vody pro objekt HZS v Elektrárně Dětmarovice
 • Revize ventilů turbíny 60MW v Elektrárně Guemes, Argentina
 • Oprava trhlin svarů v parovodech K4 v Elektrárně Chvaletice
 • Odběr a stanovení zbytkové životnosti vzorků trubek z přehříváků kotle K3 v Teplárně Olomouc, Veolia Energie ČR
 • Opravy a havarijní opravy tlakových celků kotlů v OKD, Veolia Průmyslové služby ČR
 • Dodávka a montáž ocelového potrubí vč. pomocných OK v Elektrárně Prunéřov
 • Smlouva o poskytování prací a služeb v CEMEX Dětmarovice
 • Výpomoc pro Doosan Škoda, elektromontáže, Bangladéš

Významné zakázky v roce 2015

 • Celoroční údržba LC strojovna Elektrárně Dětmarovice
 • Oprava vynášecího zařízení v silech strusky Elektrárny Chvaletice
 • Výměna části membránové mezistěny kotle K9 v Teplárně Vítkovice
 • Oprava VT parovodů Elektrárny Dětmarovice vč. tlakové zkoušky
 • Rekonstrukce hořáků najížděcí kotelny Elektrárny Dětmarovice
 • Výroba, strojní demontáže a montáže při zařízení DENOX kotle K4 Teplárny Karviná
 • Montáž technologie DENOX na ČSM Stonava
 • Demontáž horkovodu ve Dvoře Králové
 • BO TG 3 / 40 MW v Teplárně Olomouc
 • Výměna armatur, větev páry v ArcelorMittal
 • Výroba a montáž OK potrubního a kabelového mostu v ArcelorMittal
 • Výměna ucpávek Chesterton - Dalkia ČR
 • GO šnekových dopravníků v Elektrárně Třebovice
 • Instalace náhradního zdroje DG v Elektrárně Dětmarovice
 • Provizoria pro profuk a chemické čištění kotle k 14 v Elektrárně Třebovice
 • Výroba klapek a dilatací pro kotle K2, K4 Teplárny Karviná
 • Oprava rozvodu trysek FAS absorberu č.2 v Elektrárně Dětmarovice

Významné zakázky v roce 2014

 • Oprava přihříváku MGGH odsíření na El. Dětmarovice
 • GO turbíny ArcelorMittal Ostrava
 • DENOX primár demontáže, montáže, izolace na El. Dětmarovice
 • Oprava uhelných dopravníků pro DALKIA Teplárna Olomouc
 • Napojení vstupní páry 7,3 MPa TG 10 - Teplárna Vítkovice
 • Dodávka a montáž ocelového potrubí pro El. Prunéřov
 • Oprava elektrozařízení pro Cemex Třinec
 • BO TG 3 DALKIA Olomouc
 • Výpomoc při opravách TG - elektrárna Dunamenti Maďarsko, Guemes Argentina

Významné zakázky v roce 2013

 • Oprava redukční stanice a boční filtrace na Elektrárně Ledvice
 • GO mlýnů č.1 a č.2 pro Cemex Dětmarovice
 • DENOX TKV K3 úprava kotlů - snížení emisí NOx ve spalinách
 • Kontrola hřídelí a lopatek ventilátoru kouřových spalin odsiření FGD 1/2-1300 na Elektrárně Dětmarovice
 • Oprava chladícího čerpadla DN 1600 na Elektrárně Dětmarovice
 • Montážní práce - propoj kompresorové stanice s kotelnou K10 - KOMTERM
 • Výpomoc při opravách TG - elektrárna Seinajoki Finsko, Salmisaari Švédsko, Acerra Itálie, Teplárna Olomouc, Plzeňská teplárenská
 • Rekonstrukce zauhlování - Energetika Vítkovice
 • Oprava TG 500 MW na Elektrárně Mělník
 • Sanace kobek transformátorů rozvodny 110 kV na Elektrárně Dětmarovice
 • GO turbíny ArcelorMittal Ostrava

Významné zakázky v roce 2012

 • Nový zdroj Elektrárna Počerady - dodávka potrubí a technologické OK
 • Oprava mostového kolesového nakladače zauhlování Elektrárny Dětmarovice
 • Generální oprava TG 16 v Elektrárně Třebovice
 • Rekonstrukce plnění sil Agloporitového závodu EDĚ
 • Sanace hlubinného zásobníku vykládky paliva na Elektrárně Dětmarovice
 • Revize zařízení ohřívačů vzduchu Ljungström na Elektrárně Dětmarovice
 • Realizace technologické úpravy odsíření na Elektrárně Prunéřov instalací 4. oběhového čerpadla vč. řídícího systému
 • Dodávka a montáž ocelového potrubí pro NZ Elektrárna Prunéřov
 • Rekonstrukce řídícího systému chemické úpravny vody na Elektrárně Dětmarovice
 • Upgrade licence vizualizace CITECT neblokových technologických systémů Elektrárny Dětmarovice

Významné zakázky v roce 2011

 • Výroba rekuperátorů fy Vítkovice Schreier
 • Nový zdroj Elektrárna Ledvice - Montáž ST a NT potrubí v mezistrojovně a kotelně
 • GO mlýnů pro CEMEX
 • Oprava struskového zásobníku a struskové věže Elektrárny Dětmarovice
 • Úprava dávkování sádrovce pro CEMEX
 • Oprava tlakových systémů kotlů pro Komterm v Kopřivnici
 • Nový zdroj Elektrárna Tušimice - výroba a dodávka ocelových konstrukcí pro technologii
 • Oprava zauhlovacího mostu pásové dopravy Elektrárny Dětmarovice
 • Opravy el.zařízení a motorů v rámci BO TG 15, 16 na Elektrárně Třebovice
 • Rekonstrukce SKŘ TG 15 na Elektrárně Třebovice

Významné zakázky v roce 2010

 • GO zařízení mlýnice - pro CEMEX
 • Výměna kompresoru 5000 m3/hod., 525 kW, výst.tlak 7 barů - pro AERZEN CZ
 • ETU II - POV a potrubí k POV pro kotel K-A a kotel K-B - pro Vítkovice PE
 • Oprava najížděcích hořáků K3 - pro EDĚ
 • Výroba rekuperátoru (2 ks) - pro Vítkovice Schreier
 • Výměna 4 ks dmychadel oxidačního vzduchu na odsíření EDĚ - pro AERZEN CZ
 • Dodávka a montáž polní instrumentace - pro TENZA

Významné zakázky v roce 2009

 • Rekonstrukce zauhlovacích cest - EDĚ
 • GO zařízení - pro CEMEX
 • Oprava MK2 - EDĚ
 • Výměna T kusů na parovodech 7,3 MPa - EDĚ
 • Výměna eliminátorů mlhy - pro DIZ Bohemia
 • BO K4 na TKV - pro Dalkia ČR
 • Výroba 2ks rekuperátoru - pro Vítkovice Schreier
 • Oprava obvodového a sektorového těsnění na LJ 41,42 - EDĚ
 • Vyvedení tepla z EDĚ do Bohumína - pro TENZA
 • Výroba sací komory - pro Škoda Power
 • GO B2 - oprava práškových hořáků NOX - EDĚ
 • Tlaková zkouška ST části tlakového systému PG 1 - EDĚ
 • Tlaková zkouška ST části tlakového systému PG 2 - EDĚ
 • Oprava dilatací na plyn.potrubí VB 3 a 4 - EDĚ
 • Oprava přáškových hořáků NOX VB 1 - EDĚ
 • Oprava konvertoru - pro Mariánskohorská
 • Oprava MGGH odsíření - pro Hutní montáže
 • GO B2-oprava zařízení pneumatické dopravy popílku - pro VVZ-EnvenEngineering
 • Oprava konstrukce a potrubí potrubního mostu - pro Dalkia ČR
 • GO redukční stanice - pro Dalkia ČR
 • Rekonstrukce ETU II - Oplocení skladového prostoru - pro Vítkovice PE
 • Oprava odplyňovače, 190 st.C, 0,068 MPa - pro Dalkia ČR
 • Rekonstrukce koksárenské baterie koksovny OKD - pro Vítkovice PE
 • Výměna kompresoru 5000 m3/hod., 525 kW - pro AERZEN CZ
 • Rekonstrukce SKŘ NVS EDĚ
 • Oprava protipožárních přepážek a ucpávek v kabelových kanálech - EDĚ
 • Oprava MGGH a extraktoru - izolační práce - pro Hutní montáže
 • TG 15, 16 - přenos dat - pro Škoda Power
 • RGO K 14 ETB - část MaR - pro AmpluServis
 • Instalace DEMI linky - pro Siemens

Významné zakázky v roce 2008

 • GO B3 EDĚ - oprava kompenzátorů, vzduchovodů, kouřovodů
  • oprava výsypek pod LJ 31, 32
  • oprava vzduchových kanálů k mlýnským ventilátorům
  • výměna VT pojišťovacích ventilů
  • plynové a práškové hořáky, vytrubkování
  • oprava turbonapáječky 7,5 MW
  • TG - průtočná část, armatury
  • oprava výsypek PG 3 - EDĚ
  • oprava potrubí chladícího řadu B3
  • oprava POV 0,2 MPa,120 st.C
  • opravy elektromotorů
  • modernizace pomocného hospodářství generátoru 200MW - vodní, vodíkové a olejové hospodářství
 • GO VB4 - Chladiče VT páry pro studené starty TG - EDĚ
 • GO K1 na TKV - pro Dalkia ČR
 • GOMO - klopení odprašků - pro Vítkovice Heavy Machinery
 • BO K3 - 5 - elektrozařízení - pro Dalkia
 • Klopení odprašků - pro Vítkovice Heavy Machinery
 • Modernizace mezistrojovny - Plzeňská energetika
 • Oprava přihříváku MGGH odsíření - EDĚ
 • Prodloužení vyústění - převod vody na složišti Orlová - pro EDĚ
 • RGO K13 Dalkia a.s. ETB
 • Rekonstrukce najížděcího potrubí kotle K9, K10 - EVI
 • Rekonstrukce ETU II - ETU
 • Rekonstrukce zdrojů nepřetržitého napájení - EDĚ
 • Sekundární redukce na kotli K5, K7 - Energetika Kopřivnice
 • Servisní práce na KV FGD 2F 1300 - EDĚ
 • TG 15, 16 - výměna sít obtokování, dodatečné úpravy obtokování - pro Dalkia ČR
 • Výměna eliminátoru mlhy - EDĚ
 • Výroba rekuperátoru - pro Vítkovice Schreier

Významné zakázky v roce 2007

 • Servis systému odvodnění sádrovce - linka A - pro EDĚ
 • Výroba dopravních přípravků pro MP a šoty - Vítkovice Heavy Machinery
 • Dodávka a výroba nádrží DEMIVODY - HA.EM
 • Výroba kalící nádrže - Mariánskohorská
 • Oprava a údržba čerpadel na čerpacích stanicích - ŽDB GROUP
 • Výroba rekuperátoru - pro Vítkovice Mechanika
 • Profylaktická prohlídka zařízení pneumatické dopravy popílku VB 1, 2 - EDĚ
 • Servisní práce na kouřovém ventilátoru odsíření FGD 1F 1300 - pro EDĚ
 • Oprava odvodu oplachových vod z podlah EO B1 - EDĚ
 • Dodávka a montáž potrubí trasy pojištění IV. odběru TG 4 - ŠKODA POWER
 • Oprava odvodu oplachových vod z podlah EO B2 - EDĚ
 • GO oběžného kola chl. čerpadla 6 DR - pro EDĚ
 • Generální oprava chladícího čerpadla 6 DR - EDĚ
 • Oprava VT RZ ventilu TG 1 - pro EDĚ
 • BO TG 8, 9, 10 v Plzeňské energetice - ŠKODA Praha
 • ND drtičů strusky - DALKIA ČR
 • Oprava přihříváku MGGH - EDĚ
 • BO K2 TCA - DALKIA ČR
 • Rekonstrukce ETU II - Vítkovice HM
 • BO TG 3 - Teplárna Olomouc - pro ŠKODA POWER
 • GO odvodnění K6 a K7 na TCA - DALKIA ČR
 • Oprava PH NOX - B1, B2 - EDĚ
 • Obtokování TG 15, 16 - VT párá cca 100 t/h, 10,8 Mpa, 535 st. C - ETB Dalkia a.s.
 • BO TG 15 v ETB - ŠKODA POWER
 • BO TG 16 v ETB - ŠKODA POWER
 • Oprava stropu spalovací komory kotle K10 - Energtika Vítkovice
 • Výměna kompresorů ofukovače sazí - EDĚ
 • Horkovodní přípojka a OPS pro polyfunkční dům - EDĚ
 • Výpomoc při revizi TG 125 MF - elektrárna Seinajoki Finsko - ŠKODA Praha
 • Oprava turbiny 125 MW - ŠKODA POWER
 • BO TG 33 ETB - ŠKODA POWER
 • Oprava kotle K5 - Energetika Kopřivnice
 • Generální oprava a modernizace Ocelárny VÍTKOVICE STEEL - Vítkovice HM
 • Repase rolek, s adaptaci linky - Bekaert Bohumín
 • Oprava a výměna potrubí dešťové kanalizace strojovny I.DB - EDĚ
 • Rekonstrukce ETU II - Vítkovice HM
 • Výroba a dodávka 2 ks rekuperátorů pro vozovou ohřívací pec - Vítkovice Schreier
 • Oprava přihříváku MGGH odsíření - EDĚ
 • Měření teplot trubek bočních membránových stěn VB 1 - 4 EDĚ
 • Montáž plast. potrubí pro OPS Ostravě
 • GO přesypné stanice zauhlování č. 2 - stavební část
 • Oprava stropní železobetonové konstrukce strojovny - EDĚ
 • Rekonstrukce a oprava RT 1, EDĚ - Průmyslové stavitelství Brno
 • Výroba kamerových rozváděčů - Trade Fides
 • Záznamové zařízení kamer parkoviště EDĚ
 • Instalace fakturačního měření v PS 44-46 a polyfunkčním domě - EDĚ
 • Rekonstrukce zdrojů nepřetržitého napájení - EDĚ
 • Dodávka a montáž zařízení MaR a elektro pro stavbu letní lázně Karlova Studánka
 • Dodávky a montáže EPS pro logistické centrum Vysočina Jiřice
 • TG 15, 16 - zabezpečení proti požáru - DALKIA ČR
 • Protiexplozní zabezpečení ML - energetika Vítkovice
 • Vypracování dokumentace pro zakázku "Rekonstrukce SKŘ NVS EDĚ"
 • Dodávka hladinoměrů pro silo AGP č. 1 - EDĚ
 • Revize generátoru 1 000 MW na JE Temelín - ČEZ Energoservis
 • BO K4 - revize elektro - DALKIA ČR

Významné zakázky v roce 2006

 • Řízené vypouštění odpadních vod na EDĚ
 • Dodávka a výroba sběrné nádoby oteplené vody pro Vítkovice Heavy Machinery
 • Dodávka a montáž zařízení PS Zdroj páry pro Vítkovice Heavy Machinery
 • Výroba 2 ks přehříváků páry pro Vítkovice Heavy Maschinery
 • Dodávka a montáž PS 09 Plynové hospodářství pro Vítkovice Heavy Machinery
 • Výroba a dodávka komponentů pro Systém odtahu a odprášení pro Vítkovice HM
 • Výroba a dodávka stroj. zařízení pro akci "Generální oprava a modernizace Vítkovice Steel"
 • Dodávka části vývěvové stanice pro vakuovací zařízení Třinecké železárny
 • Oprava nádob sběrné vody a vývěvových nádob pro Vítkovice HM
 • Generální oprava oběžného kola průměr 1325 mm chladícího čerpadla 6 DR na EDĚ
 • Oprava eliminátoru mlhy v absorbéru odsíření EDĚ
 • Servisní práce na kouřovém ventilátoru FGD - odsiření EDĚ, průměr oběžného kola 4200 mm, výkon motoru 4240 kW
 • Absorbery odsiření EDĚ - oprava pevných vzduchových rozvaděčů FAS
 • Servis systému odvodnění sádrovce EDĚ - linka A, B
 • Profylaktická prohlídka zařízení pneudopravy popílku VB 2 EDĚ
 • Kontrola rozváděčů nn v Dalkia ČR
 • Oprava konvertoru K2 ve Vítkovice Steel
 • GO VB 4 EDĚ - oprava plynových hořáků ELCO CLOCKNER typ RPD60 G-E
  • oprava čerpadel strojovny
  • oprava turbonapáječky 7,5 MW
  • oprava ohříváků vzduchu LJ
  • oprava výsypky na drtiči strusky
  • oprava POV dilatací a VST
  • revize a kompletní opravy armatur MOSTRO
  • chladiče VT páry pro studené starty TG
  • pneumatická doprava popílku
  • oprava chladicího řadu B4
  • výpomoc ŠKODA POWER při opravě TG 200 MW
  • opravy a výměny armatur a servopohonů strojovny a kotelny
  • revize elektromotorů 6 kV
  • revize elektromotorů nn - strojovna, kotelna, vodní hospodářství
  • modernizace pomocného hospodářství generátoru 200 MW
  • rekonstrukce a oprava EO - část MaR
 • BO TG 16 v ETB
 • El.montážní práce pro ŘIS Kvarto pro TEMEX
 • GO MaR mlecích linek na EDĚ
 • Zpracování algoritmů tepelného výpočtu kotlů ETU II
 • Kontroly a opravy měření vodivosti a analýzy vod na výrobních blocích i odsiření EDĚ
 • Realizace části elektro a MaR při výměně hlavních napájecích čerpadel EDĚ - výrobní bloky 2 a 3
 • Silnoproudé rozvody a MaR pro akci "Vodní hospodářství - Vítkovice Steel"
 • Dodávka a montáž zařízení pro "Potrubní rozvody ve Vítkovice Steel"
 • Projektová dokumentace MaR pro ETU II - Kotelna
 • Elektroinstalace MaR domovních předávacích stanic
 • Výroba kamerových rozváděčů pro Trade Fides
 • Instalace fakturačního měření v předávací stanici včetně radiového přenosu EDĚ
 • Oprava a nátěr mezisila popílku 64 m3 VB 4 EDĚ
 • Stavební práce po rekonstrukci klimatizace v objektu autodopravy EDĚ
 • Nátěry konstrukcí protipožárních přepážek na zauhlování EDĚ
 • Oprava hydroizolace střechy objektu centrálních dílen EDĚ
 • Oprava venkovní stěny kotelny EDĚ
 • Oprava hydroizolace střechy objektu likvidace odpadních vod EDĚ

Významné zakázky v roce 2005

 • Úprava výparníku kotle K3 v ETB
 • Dodávka a montáž rekuperátoru ohřívací pece pro Vítkovice Strojírenství, a.s.
 • GO TG 15 pro Dalkia a.s. - ETB
 • BO kotle K 13 v ETB
 • Revize kouřového ventilátoru odsíření EDĚ
 • BO kotle K 1 v TČA
 • BO kotle K 6 v TČA
 • Rekonstrukce oběhové stanice v ETB
 • Rekonstrukce technologie přečerpávání sádrovce z jímky absorbéru EDĚ
 • Oprava 16 ks práškových hořáků EDĚ
 • BO TG 33 Dalkia a.s. v ETB
 • Generální oprava a modernizace ohřívací pece - kovárna ve Vítkovice Strojírenství
 • Výměna oběhového čerpadla na EDĚ
 • Profylaktická prohlídka zařízení pneumatické dopravy popílku VB 1, 3 na EDĚ
 • BO TG 16 Dalkia a.s. v ETB
 • Úprava přečerpávání sádrovcové suspenze z jímky absorbéru odsíření EDĚ
 • Oprava chladícího čerpadla 6 DR č. 1 na EDĚ
 • Dodávka, montáž plynových hořáků pro narážecí pec TPT Vítkovice Steel a.s.
 • Servis emisního monitoringu EDĚ pro ORGREZ
 • Modernizace MaR kotle K 11 v teplárně EVi
 • Modernizace radiomodemové sítě EDĚ
 • Uživatelský SW zauhlování EDĚ
 • Rekonstrukce řídícího systému komorových podavačů pro ECHV
 • Výměna rozváděčů zauhlování pro SV 1 a SV 2 na EDĚ
 • Stavební úpravy v objektu čerpací stanice chladicí vody Koukolná - EDĚ
 • Rekonstrukce svodů dešťových vod DB dozoren v EDĚ
 • Odvodnění zpevněné plochy před CHÚV 2 EDĚ

Významné zakázky v roce 2004

 • Výroba náhradních dílů pro PSU DALKIA ČR
 • Běžná oprava kotle K 14 v ETB
 • Běžná oprava kotle K 12 v ETB
 • Běžná oprava kotle K 13 v ETB
 • Běžná oprava kotle K 5 v ETB
 • Běžná oprava kotle K 3 v ETB - oprava el. zařízení
 • Výměna ventilů baterie regulace zástřiku přehřáté páry na K5
 • Výroba korečkových řetězů pro vynašeče strusky pro DALKIA ČR
 • Běžná oprava kotle K 14 v ETB
 • Výroba C háku na svitky, nosnost 4 t pro BEKAERT
 • Výroba a montáž spalinových komínových vývodů pro BEKAERT
 • Revize kouřového ventilátoru odsíření FGD 2F1300 pro EDĚ
 • Výroba stíracího zařízení pro čističku odpadních vod - Vítkovice Strojírenství
 • Úprava výparníku kotle K 4 v ETB (VŽKG - 55,3 MW)
 • Demontáž technologické části RCHS pro DALKIA ČR
 • Oprava potrubí chladicího řadu VB 2 EDĚ
 • Výroba trojdílných odsuvných vrat konvertoru v TŽ Třinec o hmotnosti 10 200 kg
 • Rekonstrukce ohříváků voda/voda na EDĚ
 • Výměna pohonů šnekových dopravníků, výkon 30 t/h, průměr žlabu 400 mm
 • Oprava práškových hořáků VB 4 na EDĚ
 • Strojní úpravy na UZ lince - kinematické řešení oscilačních vozíků UZ linky pro tloušťku plechu 72 mm pro Vítkovice Steel
 • Měření teplot trubek výparníku EDĚ VB 3, 4 - strojní práce
 • Profylaktická prohlídka zařízení pneumatické dopravy popílku VB 2, 4 na EDĚ
 • Dodávka a montáž "Optická čidla servopohonů pro výrobní bloky 1 - 4 EDĚ"
 • Vyhotovení a aplikace SW - přenos neblokových dat EDĚ
 • Dodání technologického PC pro chemickou úpravnu vody na EDĚ
 • Modernizace ASŘ a MaR parního kotle K 11 v teplárně Energetiky Vítkovice
 • Odběr a doprava popele z výsypek LJ v EDĚ - II. etapa - studie, projekt SW, implementace SW dle algoritmů do příslušných ŘS
 • Zabezpečení kolovny EDĚ - kamerový systém
 • Dálkový odečet měřičů tepla z EDĚ - výměna měřičů a vodoměrů
 • Rekonstrukce ASŘTP zauhlování EDĚ - náhrada dosavadního ŘS za systém na bázi počítačové komunikace
 • Radiové přenosy měření tepla pro EDĚ
 • Výroba kancelářského nábytku, vybavení počítačových sálů a učeben
 • Rekonstrukce přízemí správní budovy EDĚ - návštěvní místnost
 • Stavební a rekonstrukční práce RD pro fyzické osoby (dlažby, zateplení, výměn oken, stavební úpravy vnitřní i vnější)
 • Oprava opláštění budovy MZ 2 EDĚ
 • Oprava komunikací v rozvodně 110 kV EDĚ

Významné zakázky v roce 2003

 • generální oprava 2 ks šroubových kompresorů HAFI na TČA "na klíč"
 • oprava hořáků pro zařízení regenerace HCI v ŽDB
 • výroba řetězů pro PSU na DALKIA ČR
 • výměna ventilů baterie regulace zástřiku přehřáté páry na K3
 • oprava měření hladin v zásobníku nad komor. podavačem - Důl ČSA
 • výroba komponentů pro zavěšení revizní lávky
 • modernizace sil NDP EDĚ
 • BO kotlů a KV na VMH
 • profylaktické prohlídky zařízení pneumatické dopravy popílku na EDĚ
 • oprava výsypů z pod zásobníků praných sortimentů na úpravně - lokalita Dukla
 • oprava výsypky spalovací komory VB 1 EDĚ
 • odběr a doprava popele z výsypek LJ v EDĚ
 • výměna 5 ks kompenzátorů na kotli K4 v ISPAT NH
 • oprava míchadla absorbéru č. 1 odsíření EDĚ
 • diagnostika a servisní práce na kouřových ventilátorech odsíření EDĚ
 • chemické čištění chladičů kompresorů HAFI
 • provozování mostových jeřábů strojovny EDĚ
 • oprava kotle K5 v ŽDB
 • generální oprava odstruskovače MARTIN
 • oprava tažírenských strojů, repase rolek pro BEKAERT ŽDB Bohumín
 • oprava chladícího systému turbogenerátoru, revize 2 turbonapáječek pro ŽDB
 • doprava popílku pro RUGBY CZ
 • rekonstrukce stavební el. instalace pro Bytové družstvo Orlová - Lutyně
 • zpracování projektové dokumentace a realizace akce "Technické střežení objektů MO ČR"
 • Palác kultury a sportu - rekonstrukce a modernizace elektrické instalace
 • výměna rozváděčů a vestaveb v EDĚ
 • zpracování a instalace řídícího SW na ČS Koukolná EDĚ
 • modernizace ASŘ a MaR parního kotle K 11 v teplárně Energetiky Vítkovice
 • provedení upgrade vizualizačního SW CITECT pro AutoCont Sontrol systéms
 • výroba nábytku
 • stavební a rekonstruční práce na RD

Významné zakázky v roce 2002

 • monitorování systému stability spalování ve spalovací komoře PG1, PG3 a PG4 EDĚ
 • rekonstrukce a vybavení chemických laboratoří Elektrárny Dětmarovice - II. etapa
 • centrální monitorování a řízení odpopílkovaní Elektrárny Dětmarovice
 • tlaková zkouška mezipřehříváku na parogenerátoru 3
 • tlaková zkouška mezipřehříváku na parogenerátoru 4
 • oprava výsypky SK v rámci střední opravy VB 3
 • oprava výsypky SK v rámci střední opravy VB 4
 • modernizace a rekonstrukce turbogenerátoru TG 7 v Energetice Vítkovice, a.s.
 • dodávka ND pro plynové hořáky PSH Elco-Klöckner-BRD Elektrárny Dětmarovice
 • údržba telefonní ústředny a telefonních rozvodů EDĚ
 • výroba drtičů pro IVITAS, a.s.
 • rekonstrukce ASŘTP CHÚV II. Elektrárny Dětmarovice
 • servisní činnost pro ŠKO-Energo, s.r.o. Mladá Boleslav
 • dodávka řídícího systému pro automatizaci řízení redukční stanice koksovny Jan Šverma
 • výměna navařovacích armatur, přechodu a uhnuté trubky pro polnici K11 Evi, a.s.
 • provedení nové napájecí technologie náhradní dopravy popílku EDĚ
 • výroba ohříváku vysokopecního plynu pro Novou Huť Ostrava
 • oprava osvětlení v hornických koupelnách OKD, a.s Dolu Darkov, o.z.
 • servis zařízení kompresorovny v Divizi Karviná pro Dalkii Morava, a.s.
 • profylaktické prohlídky zařízení pneumatické dopravy popílku VB č. 1 a č. 2 EDĚ
 • generální oprava řídících okruhů včetně výměny ukazovacích přístrojů snímačů tlaku a servopohonů v Elektrárně Třebovice
 • likvidace mostového kolesového nakladače uhlí Elektrárny Dětmarovice
 • oprava zvonků věžových panelových domů typu TO3-BTS pro Město Bohumín
 • dálkový odečet měřičů tepla na horkovodní síti EDĚ - Orlová
 • výroba a montáž přehříváku páry pro vakuování ve Vítkovicích, a.s.
 • oprava korečkových dopravníků na úpravně - lokalita Dukla pro OKD, a.s.
 • oprava provozní vody DN 300 na úpravně - lokalita Dukla pro OKD, a.s.
 • stavební práce pro realizaci silniční váhy v objektu RUGBY CZ v Dětmarovicích
 • běžná oprava kotle K13 na Elektrárně Třebovice
 • zpracování projektové dokumentace pro akci "Dodávka popelovin z EDĚ na RUGBY CZ"
 • stavební práce pro realizaci kolejové váhy v objektu RUGBY CZ v Dětmarovicích
 • instalace měření množství páry z najížděn kotelny EDĚ
 • úprava spalovací komory pro zavěšení revizní lávky na ETU pro IVITAS, a.s.
 • kontrola elektrozařízení HK 101 na Elektrárně Třebovice
 • rekonstrukce napájení osvětlení kabelových kanálů Elektrárny Dětmarovice
 • výroba náhradních dílů pro drtiče strusky MARTIN určené pro Teplárnu Karviná
 • oprava podlah v objektu RUGBY CZ v Dětmarovicích
 • přenos dat a řízení předávacích stanic na Elektrárně Dětmarovice
 • oprava absorberu a ventilátoru odsíření na Elektrárně Dětmarovice
 • zabezpečení Elektrárny Dětmarovice

Významné zakázky v roce 2001

 • modernizace čerpací stanice Koukolná Elektrárny Dětmarovice
 • modernizace systému zásobování požární vodou na Elektrárně Dětmarovice
 • rekonstrukce centrální odolejovací stanice Elektrárny Dětmarovice
 • oprava boxů transformátorů na Elektrárně Dětmarovice
 • opravy mazutových hořáků na Elektrárně Prunéřov
 • tlakové zkoušky mezipřehříváku na PG1 a PG2 Elektrárny Dětmarovice
 • rekonstrukce rtuťovny Elektrárny Dětmarovice
 • výměna odsávacího potrubí DN 630 z MZ1 Elektrárny Dětmarovice
 • výroba a dodávka dílů příslušenství kotle K10 na EVi Ostrava pro Vítkovice a.s.
 • demontážní a montážní práce na kotli K10 EVi Ostrava pro Vítkovice a.s.
 • provedení sklobetonové konstrukce a závěsných podhledů včetně osvětlení v ZS Karviná
 • dodávky ND drtičů strusky, uchycení kamer, práškových hořáků pro EDĚ
 • výroba nábytku pro Elektrárnu Dětmarovice
 • výroba ND pro Elektrárnu Třebovice, oprava drtičů strusky pro MST a.s.
 • servis zařízení kompresorovny na TKV
 • generální oprava osvětlení v objektu CHŮV 1
 • oprava stávajícího pitného režimu na OKD, a.s., závod Důl Darkov
 • seřizovači práce na Jaderné elektrárně Temelín
 • oprava vypouštěcích otvorů popílkových sil AGZ v Dětmarovicích
 • generální oprava regulace otáček PSU na Elektrárně Třebovice
 • výměna potrubí vstupu a výstupu chladící vody pro chlazení CKS EDĚ
 • inovace dávkování O2 do kotle na Elektrárně Dětmarovice
 • oprava a nátěr oken na OKD, a.s., závod Důl Darkov
 • GO kotle K3, BO Kl,2 a 3 na Teplárně Přívoz pro MST a.s.
 • rekonstrukce elektroinstalace v obytných domech v Orlové - Lutyni pro Město Orlová
 • výměna poškozené chráničky plynových hořáků na TPV pro Vítkovice a.s.
 • výměna ohybů a údržba ventilátorů na odsíření EDE pro JP Invest s.r.o.
 • rekonstrukce a vybavení chemických laboratoří Elektrárny Dětmarovice - I. etapa
 • vnitřní úpravy Městského úřadu pro Město Bohumín
 • servisní činnost pro ŠKO-Energo, s.r.o., Mladá Boleslav
 • oprava komunikace v rozvodně 110 kV Elektrárny Dětmarovice
 • generální oprava zauhlovacího mostu a OK dopravníkových pásů T4 A,B na EDĚ
 • výměna potrubí v degazační stanici na OKD, a.s., závod Důl Darkov
 • výměna kolena pro střední opravu parovodů na EVi Ostrava
 • výroba a dodávka kompletních trubkovnic chladiče DN 500 pro Průmyslové montáže s.r.o.
 • úprava technologického zařízení pro odsiřování (vápno, popílek) na Elektrárně Chvaletice
 • rekonstrukce ASŘTP CHÚV II. Elektrárny Dětmarovice
 • práce elektro na mostovém nakládači Elektrárny Dětmarovice
 • centrální monitorování a řízení odpopílkovaní Elektrárny Dětmarovice
 • výměna regulačních armatur GESTRA na kotli K10 EVi Ostrava
 • oplocení jihovýchodní části areálu Elektrárny Dětmarovice
 • dodávka a montáž vytahovačů kamer DIMAC na Elektrárně Dětmarovice
 • kompletní demontáž mostového nakladače Elektrárny Dětmarovice

Významné zakázky v roce 2000

 • výměna akubaterií I. a II. dvojbloku na EDĚ
 • plynofikace kotle K4 EDĚ
 • plynofikace kotle K3 EDĚ
 • opravy a seřizování pojišťovacích ventilů pro SMO
 • servis pro plynová zařízení na Elelektrárny Prunéřov
 • rekonstrukce ŘS CONTIGRAV výrobní linky pro Park Lane Confectionery s.r.o.
 • rekonstrukce výrobní linky pro ROCKWOOL, s.r.o. v Bohumíně
 • montážní práce na bloku č. l a 4 na EDĚ pro ZPS-Elektromontáže a.s.
 • servisní činnost pro ŠKO-Energo, s.r.o., Mladá Boleslav
 • dodávka a montáž potrubí procesní vody DN 200 na odsíření EDĚ pro MITSUBISHI
 • GO kotle K4 na Teplárně Přívoz pro MST a.s.
 • výstavba místnosti pro el. kotel včetně stavebních úprav zařízení přípravy TUV EDĚ
 • servis zařízení kompresorovny na TKV
 • elektrorevize bytů ve správě Bytového družstva Orlová
 • přestavba MŠ na Dům seniorů "POHODA" v Orlové
 • výroba náhradních dílů pro Elektrárnu Třebovice
 • úprava čerpací stanice I. pásma EDĚ
 • rekonstrukce požárních rozvodů, TUV, pitné vody a cirkulace v objektu dvojblokové dozorny č. 2 EDĚ
 • likvidace vnějšího hospodářství topných olejů na EDĚ
 • dodávka filtrační technologie pro EDĚ
 • vnitřní stavební úpravy v MS Koukolná
 • svedení vody s popílkem z prostoru +30,69 m - kotelna EDĚ
 • rekonstrukce parního ohřevu větrů v požární štole ve VVUÚ, a.s.
 • dodávka rozhrnovacího pluhu na technologickém vozidle v Energocentru Kladno
 • generální oprava veřejného osvětlení komunikace v Dětmarovicích
 • servis pro mazutové hořáky Elektrárny Mělník 3-500 MW
 • dodávka náhradních dílů pro drtiče strusky na EDĚ
 • oprava pásu č. 25 na TKV
 • instalace frekvenčních měničů na odsíření EDĚ
 • modernizace oběhových čerpadel vnitřního topení a úprava zařízení přípravy TUV EDĚ
 • oprava střechy jídelny a správní budovy EDĚ

2016 © Stelmar® s.r.o. | opravy a montáže

programování a design: www.modry.cz, www.pametni-desky.eu