Středisko elektro

Středisko zaměstnává celkem 15 pracovníků a realizuje tyto hlavní činnosti:

 • montáže a opravy rozvoden do 110 KV
 • montáže a opravy vypínačů, odpojovačů
 • montáže a opravy bleskojistek
 • montáže a opravy měřících transformátorů
 • montáže, opravy a revize elektrických ochran
 • montáž, revize a opravy transformátorů
 • montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
 • dodávka a montáž veškeré elektrokabeláže
 • výstavby rozvoden
 • montáž, revize a opravy usměrňovačů pro elektrostatické odlučovače
 • montáž, výroba, revize a opravy motorových rozváděčů
 • montáž, výroba, revize a opravy světelných rozváděčů a rozvodů
 • montáže, výroba, revize a opravy elektrosoučástí a elektrovýzbroje technických zařízení
 • montáž, opravy, seřízení a revize servopohonů
 • montáž, opravy a revize elektroinstalace
 • dodávka a montáž povrchově upravených kabelových lávek
 • montáž, opravy, revize a převíjení elektrických motorů
 • opravy a údržba akumulátorových stanic
 • opravy a údržba zařízení nouzových osvětlení a rozvodů
 • opravy, údržba a revize výtahů a jeřábů
 • opravy, údržba a revize turboalternátorů do 225 MVA
 • montáž, opravy a revize telekomunikačního systému
 • montáž, opravy a revize systému signalizace požárů
 • revize ručního nářadí

Bloková dozorna výrobního zařízení Revize vypínače 6kV Revize rozvaděče PS - CZT
CZT předávací stanice Kontrola statorového vinutí generátoru

2016 © Stelmar® s.r.o. | opravy a montáže

programování a design: www.modry.cz, www.pametni-desky.eu